Al 15 jaar ervaring
Orthomoleculair voeding- & huidspecialist
Wetenschappelijke bewezen producten

Privacy policy

Privacyverklaring januari 2023

Belle Allure Huidinstituut
Kraailandhof 4
3828 JM Hoogland
033 4571041
info@belleallure.nl

Wij zijn er van bewust dat je vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we weten welke gegevens we verzamelen als je deze website gebruikt, waarom deze gegevens worden verzameld en hoe we hiermee je gebruikservaring verbeteren.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Belle Allure verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van onze diensten en/of wanneer je deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geboortedatum
Geslacht
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

In het belang van onze diensten verzamelen wij bijzondere en/of gevoelige gegevens over je gezondheid.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@belleallure.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens:

Belle Allure verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van een nieuwsbrief
– Verzenden van een mail of whatsapp bericht
– Het afgeven of verzenden van goederen

Geautomatiseerde besluitvorming

Belle Allure neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Belle Allure) tussen zit.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Belle Allure bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Emailadres bewaren wij zolang de gebruiker de nieuwsbrief wenst te ontvangen
Persoonsgegevens bewaren we tot 5 jaar na laatste behandeling of productaankoop.

Delen van persoonsgegevens met derden

Belle Allure verstrekt je gegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij sluiten een verwerkersovereenkomst met een bedrijf die je gegevens verwerkt in onze opdracht. Voor het versturen van de nieuwsbrief bewaart Belle Allure het emailadres in een beveiligd mailsysteem; Mailchimp.

Website software WordPress
Deze website is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die je ten behoeve van de dienstverlening beschikbaar stelt, worden met de developer, Bureau van Houtum gedeeld. Bureau van Houtum heeft toegang tot gegevens om (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen jouw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Bureau van Houtum maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot het gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. 

Webhosting DMG 
De webhosting- en e-maildiensten lopen via DMG. DMG verwerkt persoonsgegevens namens Belle Allure en gebruikt gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. DMG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens te voorkomen.

Email en mailinglijsten Mailchimp
Belle Allure verstuurt e-mail nieuwsbrieven met MailChimp. MailChimp zal je naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden zie je de ‘unsubscribe’ link. Als je deze link gebruikt, ontvang je de nieuwsbrief niet meer. De persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. MailChimp behoudt zich het recht voor om je gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan de website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan de website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op je in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken.

De volgende soorten cookies worden gebruikt op de website:

– Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
– Geanonimiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Belle Allure. Daarnaast heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt zo’n verzoek sturen naar info@belleallure.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Belle Allure wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap